ООО «БОНАСЕНС»

Правовое сопровождение бизнеса

Главная » Articles » «Принижені і ображені»
Sunday, 21 Jan 2018
  • Russian (CIS)
  • English (United Kingdom)

«Принижені і ображені»

E-mail Print

Питання оподаткування фізичних осіб-підприємців (далі-ФОП) на загальній системі вже давно викликають обурення в останніх. Їх нерівне становище порівняно із юридичними особами пояснюють, зокрема, тим, що такий суб'єкт господарювання, як ФОП, за своєю сутністю має дихотомічну природу: з одного боку це людина, з іншогогосподарюючий суб'єкт на рівні з підприємствами. Хоча яким чином «людський початок» у ФОП впливає на господарський обіг залишається загадкою.

Серед випадків такої «дискримінації» можемо згадати позицію ДФС щодо віднесення сум амортизації основних засобів до витрат. Зокрема в Роз'ясненні від 27.05.2014 на офіційному сайті ДФС вкотре зазначала, що до складу витрат ФОП на загальній системі оподаткування  не включаються суми амортизації (поступове віднесення до витрат вартості основних засобів) основних засобів. В той же час для юридичних осіб таких обмежень не передбачено. Виходить, що зменшувати базу оподаткування при амортизації основних засобів можуть лише юридичні особи.

Новий перелік витрат для ФОП на загальній системі був установлений згідно зі змінами від 28.12.2014. Якщо раніше витрати для названих суб'єктів були ідентичними витратам підприємств, то після податкової реформи цих ФОПів знову «кинули». А саме згідно з Листом ДФС від 21.04.2015 № 3701/М/99-99-17-02-02-14 фіскали встановили, що орендна плата є обов'язковим платежем, тому сплата податків і зборів не передбачена у переліку витрат підприємця відповідно до п. 177.4 ПКУ. А в Листі від 23.04.2015 № 3755/П/99-99-17-02-02-14 ДФС встановила, що у п. 177.4. ПКУ є перелік витрат, який не містить витрати на придбання ліцензій на здійснення господарської діяльності.   

Значний інтерес викликає також Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України  щодо податкової реформи» від 28.12.2014 № 71-VIII. Зокрема, цим Законом встановлено, що у 2015-2016 (згідно зі змінами-до 2017)рр. перевірки підприємств, установ, організацій, ФОП з обсягом доходу до 20 млн грн. за попередній календарний рік здійснюються у чітко встановлених випадках (з дозволу Кабміну, за заявою суб'єкта підприємницької діяльності, за рішенням суду, згідно з КПК України), але це обмеження не стосується , зокрема, питань повноти нарахування та сплати ПДФО та ЄСВ, відшкодування ПДВ. Але якщо в діяльності підприємства ЄСВ та ПДФО можуть складати незначну частину в діяльності підприємства, то для ФОП це фактично є повною перевіркою його господарської діяльності. Тому таким ФОПам слід бути готовими, що до них прийдуть із візитом фіскали.

Не можемо не згадати також Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей уточнення податкових зобов'язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість у разі застосування податкового компромісу» від 25.12.2014, де законодавець зазначив, що податковий компроміс – це режим звільнення від юридичної відповідальності платників податків за заниження податкових зобов'язань з податку на прибуток та/або податку на додану вартість. Тобто під амністію підпадають лише ПДВ та податок на прибуток. А як же податок на доходи фізичних осіб? Відповідь: а ніяк! Для платників ПДФО пощади не було. Було б схоже на прикру помилку законодавця, якби не простежувалось систематичне «забування» про ФОП на загальній системі.

Як бачимо, ФОП на загальній системі вкотре поставлені в нерівне становище з юридичними особами. Чому така дискримінація має місце в демократичній державі, в якій гарантується свобода підприємницької діяльності? Скільки буде продовжуватись така ситуація? Адекватної відповіді ми не знаходимо, тому поки що єдиний вихід для ФОП на загальній системіце намагатись «виживати» в таких важких умовах або реєструвати юр. особу і продовжувати свою діяльність від імені цього суб'єкта господарювання.

17.07.2015 р.