ООО «БОНАСЕНС»

Правовое сопровождение бизнеса

Главная
Суббота, 24 Фев 2018
  • Russian (CIS)
  • English (United Kingdom)

Все про спрощену систему оподаткування в 2012 році.

E-mail Печать

З нового 2012 року вступив в силу новий закон про спрощену систему оподаткування, який вносить зміни у Податковий кодекс України. Всім суб’єктам господарювання, які з нового року бажають працювати на єдиному податку, необхідно подати заяву про обрання спрощеної системи оподаткування та отримати нове свідоцтво.

У процесі переходу на єдиний податок з нового року є багато спірних питань. Ці питання стосуються строків подання заяви про обрання спрощеної системи оподаткування, порядку переходу, порядку відмови від єдиного податку, порядку заповнення заяви, умов зміни ставок та багато інших. У цій статті відповіді на ці питання.

 

 

Класифікація платників


Перш ніж перейти до розгляду процедури реєстрації та переходу на спрощену систему оподаткування, коротко зупинимось на характеристиках та класифікації груп суб’єктів господарювання.
 Право вибору та ведення обліку за спрощеною системою оподаткування ст. 291 ПКУ залишає за юридичними особами та фізичними особамипідприємцями. Залежно від ряду факторів, таких як чисельність працівників, вид діяльності та обсяг виручки, виділяють наступні групи:

перша групаособи, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 150 000 грн.;

до другої групи належать особи, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, кількість працюючих у яких не перевищує 10 осіб, а обсяг доходу – 1 000 000 грн.;

третю групу формують особи, які займаються будь якою діяльністю, яка дає право на використання спрощеної системи, та які мають не більше 20 працівників і обсяг доходу 3 000 000 грн. При цьому підприємці, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна відносяться виключно до цієї групи;

четверта група включає юридичних осіб будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року кількість працюючих не перевищує 50 працівників та обсяг доходу яких не перевищує 5 000 000 грн.


Отже, до перших трьох груп можуть входити виключно фізичні особисуб’єкти підприємницької діяльності, тоді як до четвертої групилише юридичні особи, причому організаційно-правова форма немає жодного значення.

 

Першим кроком у реєстраціїє подання до органів ДПСУ відповідної заяви, яка повинна містити:
найменування суб'єкта господарювання, код за ЄДРПОУ або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особипідприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта у разі відмови від присвоєння ІПН;

дані документа, що підтверджують державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особипідприємця відповідно до закону;

– податкову адресу та місце провадження господарської діяльності;

– обрані фізичною особою – підприємцем види господарської діяльності, у разі здійснення виробництва – також види товару (продукції), що нею виробляються, а також обрані ставки єдиного податку;

– кількість осіб, які одночасно перебувають з фізичною особою – підприємцем у трудових відносинах, та середньооблікову чисельність працівників у юридичної особи;

– дату обрання або переходу на спрощену систему оподаткування.

 

Реєстрація для новостворених суб’єктів господарювання

У разі подання заяви в тому ж місяці, в якому було зареєстровано фізичну особу – підприємця, така особа вважається платником єдиного податку 1 або 2 групи з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому виписано свідоцтво платника єдиного податку, а 3 та 4 групи – з дня державної реєстрації.

За наявності непогашених податкових зобов'язань чи податкового боргу, які виникли до моменту реорганізації, перший податковий період починається з першого числа місяця, наступного за податковим кварталом, у якому здійснено погашення таких податкових зобов'язань чи податкового боргу.

 

Подання заяви на застосування спрощеної системи оподаткування в разі перевищення обсягу доходу

Платники єдиного податку 1 та 2 груп, які у календарному кварталі перевищили обсяг доходу, що дає право на застосування ставок конкретної групи, з наступного календарного кварталу за заявою переходять на застосування ставки для 2 або 3 групи та 3 групи, відповідно. Така заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу.

Платники єдиного податку 3 і 4 груп, які перевищили у податковому періоді обсяг доходу, зобов'язані перейти на сплату інших податків і зборів, встановлених ПКУ.

Суб'єкту господарювання, який подав до органу державної податкової служби заяву щодо обрання або переходу на спрощену систему оподаткування, протягом 10 календарних днів видається свідоцтво платника єдиного податку. Слід зауважити, що дане свідоцтво є безстроковим, тобто поновлювати кожного року його не потрібно.

 

Коли подавати заяву про обрання спрощеної системи з 01 січня 2012 року?

Це питання буквально викликало ажіотаж у підприємців. Одні говорили – до 15 грудня 2011 року, інші – до 25 січня 2012 року. При цьому консультації податківців на місцях також різнилися.

Відповідь на це питання криється у абз.г) пункту 5 Прикінцевих положень Закону від 4 листопада 2011 року №4014-VI, відповідно до якого заяву слід подавати до 25 січня 2012 року наступним суб’єктам господарювання:


1.Фізичним та юридичним особам – платникам єдиного податку.

2.Фізичним особам – платникам фіксованого податку.

3.Фізичним особам на загальній системі оподаткування.

4.Юридичним особам на загальній системі оподаткування.

 

Який строк дії нового свідоцтва платника ЄП?

Тепер свідоцтво платника єдиного податку є безстроковим. Відповідно до пункту 299.3 Податкового кодексу: «Свідоцтво платника єдиного податку видається безстроково виключно суб’єкту господарювання або уповноваженій ним особі та не може передаватися для провадження господарської діяльності іншим особам».


До якого часу буде діяти старе свідоцтво

Відповідно до частини «а» пункту 5 Перехідних положень» Закону №4014 свідоцтва про право сплати єдиного податку та патенти про сплату фіксованого податку на 2011 рік будуть діяти до отримання нового свідоцтва платника єдиного податку, але не пізніше ніж до 1 червня 2012 року.

Відповідно до пункту 299.13 ПКУ «До отримання нового свідоцтва платник єдиного податку здійснює господарську діяльність на підставі раніше виданого свідоцтва, яке повертається органу державної податкової служби у день отримання нового свідоцтва.»

 

Чи треба змінювати КВЕДи та який КВЕД вказувати у заяві на єдиний податок?

Це, мабуть головне питання, яке турбує підприємців, які з 2012 року планують працювати на спрощеній системі оподаткування. З 01.01.2012 року вступає в силу новий класифікатор видів економічної діяльності ДК 009:2010. Тому виникає питання, згідно якого КВЕДу вказувати види економічної діяльності у заяві про обрання спрощеної системи оподаткування, яку підприємці будуть подавати до 25.01.2012 року? Звісно, коди видів діяльності у старому та новому КВЕДі відрізняються.

Знову звертаємось до Закону №4014 та, відповідно, до оновленого Податкового кодексу. Згідно пункту 298.3 у заяві на обрання спрощеної системи оподаткування зазначаються такі відомості: 5) обрані фізичною особою – підприємцем види господарської діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2005.

Відповідно до Наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики №457 від 11.10.10 старий КВЕД ДК 009:2005 втратить чинність з 31 грудня 2012 року. Тобто весь 2012 рік старий КВЕД буде діяти разом з новим та у всіх суб’єктів господарювання буде цілий рік для того, щоб поміняти коди видів діяльності на нові.

Отже, у заяві на обрання спрощеної системи оподаткування у 2012 році слід писати старі КВЕДи.

До речі, є такий дуже зручний сервіс http://kved.ukrstat.gov.ua. Вводиш код свого виду діяльності за старим КВЕДом ДК 009:2005 та отримуєш код за новим КВЕДом ДК 009:2010.

 

З якої дати підприємці будуть вважатися платниками єдиного податку у разі подання заяви до 25.01.2012 року?

Відповідь на це питання є в Єдиній базі податкових знань на офіційному сайті ДПС України. Текст відповіді складається лише з процитованого абз.г) пункту 5 Прикінцевих положень Закону №4014-VI. Звертаємось до зазначеного абзацу та бачимо наступну фразу: «прийняли рішення з 1 січня 2012 року перейти на спрощену систему оподаткування відповідно до норм цього Закону і відповідають вимогам статті 291 Податкового кодексу України, подають відповідну заяву не пізніше 25 січня 2012 року».

Начебто все просто, зважаючи на те, що старі свідоцтва платників єдиного податку та фіксовані патенти будуть діяти до моменту видачі нового свідоцтва платника ЄП, але не пізніше 01.06.2012 (ч.а) п.5 Перехідних положень Закону №4014-VI). Проте, що робити фізичним або юридичним особам на загальній системі оподаткування, які вирішили перейти на спрощенку? Як їм укладати договори та які документи надавати своїм контрагентам для підтвердження свого статусу?

Немає жодних гарантій того, що суб’єкти господарювання на загальній системі, які подали заяву на єдиний податок, обов’язково отримають свідоцтво платника.

Виходить, що фізичні та юридичні особи на загальній системі оподаткування, які вирішили з 2012 року перейти на єдиний податок, якщо подадуть заяву, наприклад 03.01.12 – перший робочий день нового року, близько 10 календарних днів до отримання свідоцтва або відмови у видачі свідоцтва, просто не будуть знати, на якій системі оподаткування вони працюють.

 

Коли треба платити авансовий платіж з єдиного податку за січень 2012? А також умови сплати для всіх груп

Дуже часто виникає питання щодо того, чи треба сплачувати єдиний податок авансом у грудні 2011 за січень 2012 та що податкові на місцях, радять сплатити. Знову звертаємося до Податкового кодексу та бачимо, що відповідно до пункту 295.1 перша та друга група сплачує єдиний податок авансом не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Тобто, за січень 2012 можна сплатити до 20 січня 2012 року. І це стосується тільки першої та другої групи.

Доцільно навести строки сплати єдиного податку для всіх груп. Отже,- перша та друга група сплачують авансом не пізніше 20 числа поточного місяця;

- третя та четверта група сплачують протягом 10 календарних днів після граничного строку подання декларації (подання декларації 40 календарних днів наступних за звітним кварталом);

- єдиний податок, нарахований на суми перевищення граничного обсягу доходу сплачується протягом 10 календарних днів після граничного строку подання декларації – для всіх груп.

 

Що робити тим, хто не бажає залишатися на спрощеній системі з нового року?

Відповідно до пункту 298.1 для відмови від спрощеної системи необхідно подати заяву до податкової служби не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного кварталу (року).

Проте, ця норма, буде діяти лише з початку 2012 року. На форумах бачив, що податкові інспекції на місцях, для відмови від спрощеної системи оподаткування з нового року, вимагають подавати заяву на відмову та здавати свідоцтво.

Згідно все того ж абз.г) пункту 5 Прикінцевих положень Закону №4014-VI суб’єкти господарювання, які прийняли рішення з 01 січня 2012 року перейти на спрощену систему оподаткування подають заяву до податкової служби. Якщо йти від зворотного, то якщо не хочеш з 01 січня 2012 року бути на спрощеній системі, просто заяву не подаєш.

Проте, задля спокійного сна, краще написати заяву  та старе свідоцтво платника єдиного податку здати до податкової. Це не так вже і важко. Однак, згідно з суттю закону, напише підприємець заяву на відмову чи ні, у випадку ненаписання заяви про перехід на єдиний податок до 25.01.2012, з першого січня 2012 року він буде вважатися підприємцем на загальній системі оподаткування.

 

Дохід за 2011 рік перевищує 500 тис.грн. Чи можна бути на єдиному податку з 2012 року?

У 2011 році були одні критерії перебування на спрощеній системі оподаткування. З 2012 року будуть інші. Якщо платник єдиного податку виходить за межі критеріїв перебування на спрощеній системі, наприклад, перевищує граничний розмір доходу або кількість найманих працівників, то він повинен перейти на загальну систему з нового податкового кварталу.

Що робити суб’єкту господарювання – платнику єдиного податку, який у останньому кварталі 2011 року перевищив розмір граничного доходу, який надає йому право перебувати на спрощеній системі оподаткування? У 2011 році для фізичних осіб – це сума 500 тис.грн., для юридичних осіб – 1 млн.грн. Відповідь на це питання є у Єдиній базі податкових знань на офіційному сайті ДПС. Для переходу на єдиний податок з 2012 року, слід відповідати критеріям, визначеним статтею 291 оновленого Податкового кодексу.

Тобто, якщо підприємець – платник єдиного податку отримав за 2011 рік дохід в розмірі 600 тис.грн., то він має право залишитися на спрощеній системі оподаткування з 2012 року (друга або третя група) оскільки сума доходу не перевищує 1 або 3 млн.грн., встановлені для другої та третьої групи відповідно. З юридичними особами так само.

 

Загальні правила переходу на єдиний податок з 2012 року

Відповідно до пункту 298.1.4 ПКУ суб’єкт господарювання на загальній системі, може перейти на єдиний податок лише один раз протягом календарного року. Для цього треба подати заяву до ДПС не пізніше 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Звісно, для переходу, суб’єкту необхідно відповідати вимогам спрощеної системи. До заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік. У разі відповідності критеріям спрощеної системи оподаткування, суб’єкт господарювання буде на єдиному податку з нового кварталу.

 

Умови переходу з однієї групи в іншу

Перехід з однієї групи в іншу можна розділити на добровільний, коли підприємець змінює групу за власним бажанням, та обов’язковий, коли підприємець порушив правила перебування у певній групі та повинен або перейти в іншу або ласкаво просимо на загальну систему оподаткування.

 

Зміна групи в обов’язковому порядку

Порядок зміни ставок єдиного податку протягом календарного року, а отже і зміни груп платників, передбачений пунктом 293.8 Податкового кодексу.

У разі перевищення граничного обсягу доходу, встановленого для кожної групи, платник єдиного податку має або перейти у наступну групу або на загальну систему оподаткування. При цьому:

- платник першої групи може обрати другу або третю;

- платник другої групи може обрати тільки третю;

- платник третьої та четвертої груп зобов’язані перейти на загальну систему оподаткування.

До суми перевищення граничного обсягу доходу, встановленої для кожної групи треба застосувати ставку єдиного податку

- в розмірі 15% для фізичних осіб (перша, друга, третя групи);

- у подвійному розмірі ставок 3% або 5% для юридичних осіб (четверта група).

Заява на перехід до іншої групи подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу. Тобто якщо за перший квартал платник єдиного податку першої групи отримав дохід 160 тис.грн. то він зобов’язаний сплатити з суми перевищення 15% * 10 000 = 1500 грн. та подати заяву до 20 квітня. З другого кварталу він буде у другій групі.

 

Зміна групи за бажанням платника єдиного податку

Це питання дуже спірне. З одного боку в оновленому Податковому кодексі немає норм, які регулюють порядок добровільної зміни груп платником єдиного податку протягом календарного року. Отже, можна зробити висновок, що групи в межах календарного року можна змінювати скільки завгодно разів.

З іншого боку, податкова служба може прирівнювати зміну групи платником єдиного податку до простого переходу на спрощену систему оподаткування. А відповідно до пункту 298.1.4 ПКУ переходити на єдиний податок можна лише раз на календарний рік. Також, як зазначалося вище, немає порядку зміни групи, тобто коли подавати заяву. Чому б платнику третьої групи не змінити групу на другу, якщо раніше він займався надання послуг юридичним особам, а тепер захотів займатися, наприклад, торгівлею на forex.

 

Коли суб’єкт господарювання вважається зареєстрованим платником єдиного податку?

Якщо заява про обрання спрощеної системи оподаткування подана до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, то платник вважається платником єдиного податку:

- з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому виписано свідоцтво платника єдиного податку – для першої та другої групи;

- з дня державної реєстрації – для третьої та четвертої групи.

Якщо заява на перехід на спрощену систему оподаткування подана за 15 календарних днів до початку нового кварталу, то суб’єкт господарювання буде вважатися платником єдиного податку з нового кварталу.

 

Коли платник отримує свідоцтво платника єдиного податку?

Загальне правило – свідоцтво платника єдиного податку видається протягом 10 календарних днів з дня подання заяви.

Якщо новостворені суб’єкти господарювання подають заяву до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, то свідоцтво платника єдиного податку видається у день отримання заяви.

 

Відмова від застосування спрощеної системи оподаткування

Перехід із спрощеної системи оподаткування на загальну також може відбуватися за добровільним рішенням або в обов’язковому порядку.

 

Перехід у добровільному порядку

Оскільки свідоцтво платника єдиного податку тепер стало безстроковим, то для того, щоб відмовитися від спрощеної системи оподаткування (незалежно від того, чи відмова здійснюється протягом року або з початку нового року) треба не пізніше 10 календарних днів до початку кварталу подати до податкової служби заяву про відмову (пункт 298.2.1 ПКУ).

Відмова від спрощеної системи можлива лише за умови відсутності у суб’єкта господарювання податкового боргу з єдиного податку або з інших податків. За цієї умови платник єдиного податку опиниться на загальній системі оподаткування з нового кварталу.

 

Перехід у обов’язковому порядку

Випадки, в яких платник єдиного податку зобов’язаний перейти на загальну систему оподаткування перелічені у пункті 298.2.3 ПКУ. Всі вони стосуються порушення вимог, які ставить Податковий кодекс платникам єдиного податку для перебування на спрощеній системі. Отже, перехід на загальну систему здійснюється у разі:

1.перевищення граничного обсягу доходу платниками першої та другої групи та нездійснення зміни ставки.

2.у разі перевищення обсягу доходу в розмірі 3 млн.грн. для платників єдиного податку першої, другої та третьої групи.

3.у разі перевищення обсягу доходу в розмірі 5 млн.грн. для юридичних осіб четвертої групи.

4.у разі здійснення розрахунків не у грошовій формі (готівкова або безготівкова).

5.у разі здійснення заборонених видів діяльності, визначених пунктом 291.5 ПКУ, або невідповідності вимогам організаційно – правових форм.

6.у разі перевищення граничної чисельності найманих осіб.

7.у разі здійснення видів діяльності, не зазначених у свідоцтві платника єдиного податку.

8.у разі сплати до закінчення граничного строку погашення податкового боргу, що виник у платника єдиного податку протягом двох послідовних кварталів.

Перехід на загальну систему оподаткування здійснюється з першого числа місяця, наступного за податковим кварталом, в якому виникли вищенаведені обставини.

 

Окрім цього, Міністерством фінансів України затверджено низку наказів щодо спрощеної системи оподаткування. Накази розроблено відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності».

Серед них:

- наказ МФУ від 20.12.2011 р. №1675 "Про затвердження форми свідоцтва платника єдиного податку та порядку видачі свідоцтва, формита порядку подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування та форми розрахунку доходу за попередній календарний рік";

- наказ МФУ від 21.12.2011 р. №1688 "Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного податку";

- наказ МФУ від 15.12.2011 р. №1637 "Про затвердження форм книги обліку доходів і книги обліку доходів і витрат та порядків їх ведення";

- наказ МФУ від 07.11.2011 р. №1395 "Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходита Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи"

 

 

03.01.2012